Het avontuur van soevereiniteit aangaan

Bezint eer je begint

Je vindt op onze website alle informatie over wat soeverein zijn is en de middelen die je daarvoor nodig hebt om soeverein te kunnen worden.

Deze overheid heeft je BSN-creatie en je ‘naam’ vals tot stand gebracht. Die valse daad is ontstaan bij jouw de geboorteaangifte. Als je verder wilt in het proces van soevereiniteit, dan moet je eerst die valse daad vernietigen.

Beheersbaarheid en gehoorzaamheid zijn de uitgangspunten van deze overheid. Ze zullen er alles aan doen om die valse daad te beschermen. Je wordt behandeld als hun rechtssubject, ingezetene, burger, ‘natuurlijk persoon’.

Als je daar vanaf wilt, doen moet je vanuit correctheid gaan handelen en vasthouden aan dat handelen, zoals zij dat ook vanuit hun perspectief doen.

Onze soevereiniteitsverklaring (SVK) is een neutraal maar effectief wapen tegen de valse handelingen van deze overheid.

Vrijheid is niet vanzelfsprekend
We zijn opgegroeid in relatieve weelde en veiligheid. Dat staat stevig onder druk. We moeten weer werken voor onze vrijheid. Dat kan nu met een SVK die correct is opgemaakt en in Parsé Syntax Grammar (PSG) is opgesteld. Daarnaast heb je postmeesterschap nodig.

De initiatieven die er in Nederland zijn juichen we toe, maar het is niet genoeg. Je moet correct en systematisch te werk gaan als je het systeem buiten de deur wilt houden. Dat is wat wij doen.

Onze toekomst

Waar doen we het voor? Dat mag duidelijk zijn; voor onze kinderen en ons zelf natuurlijk. Het welbevinden van onze kinderen is ontzettend belangrijk voor de toekomstige generaties. Ook al zijn ze enorm veerkrachtig, de gevolgen van bijvoorbeeld lockdowns zijn desastreus voor de persoonlijke ontwikkeling.

De piramide van Maslow ken je ongetwijfeld. Bovenin de punt staat zelfactualisatie. Dat komt pas aan bod als je voldoende te eten hebt, in veiligheid kan leven en genoeg sociale steun ervaart.

Als dat in gevaar komt, dan stopt die natuurlijke ontwikkeling. Je wordt dan vooral gedwongen een productieonderdeel van het systeem te zijn.

Het is dus belangrijk dat jij die eerste stappen gaat zetten, samen met ons. Wij ondersteunen waar we kunnen. Maar jij moet wel die eerste stap zetten.

Hoe meer mensen druk op het systeem uitoefenen, hoe meer de angst, de wrijving, bij de mensen komt te liggen die het systeem willen behouden en de controle wil opvoeren.

Vanuit correctheid werkt dat het best.

Ons gezond morele kompas leidend maken

We hebben de plicht om vanuit een gezond moreel kompas, onze menselijkheid tegenover het systeem te zetten. Standing nemen dus. Om stevig te kunnen staan heb je een goede fundering nodig. Onze soevereiniteitsverklaring met begeleidende documenten creëert die fundering. De rest moet je zelf doen, of beter, samen met anderen aangaan.

Je kunt dit dus ook zien als een prachtig avontuur van persoonlijke groei in samenwerking met anderen >> Doe jij mee?

Wil je meer weten over dit onderwerp?

Ons doel is om correctheid te brengen in het leven van elke Nederlander die dat wil, want alleen met correctheid kun je je vrijheid behouden. Wij leggen uit en leven voor hoe je dat doet.

Nieuwsbrief

Login

Ben je al ingelogd? Klik dan hier voor toegang.